Hệ thống quản lý đơn hàng cho các nhà hàng, quán café & khách sạn
Tiết kiệm các chi phí và lợi ích trực tiếp
Hoàn toàn không rủi ro, KHÔNG đầu tư
NGĂN CHẶN
Trộm cắp
GIẢM
Chi phí nhân công
TĂNG
Doanh thu bán hàng
KHÔNG
Lỗi đặt hàng
LOẠI BỎ
Chi phí phát triển trang web và lưu trữ
TĂNG
Doanh thu bán hàng
TĂNG
Doanh thu theo bàn
QUẢN LÝ ZUMUMU
Đăng ký
Nhận các đơn hàng
Thiết lập các danh mục của bạn
Phục vụ thức ăn (Tại nhà hàng/Mang về)
Xác định các mục menu dưới mỗi danh mục và tải các hình ảnh lên
Nhận các thanh toán
Phát hành menu
Nhận các đơn hàng
Phục vụ thức ăn (Tại nhà hàng/Mang về)
Nhận các thanh toán
Thêm các món mới vào menu kỹ thuật số trong nhà hàng của bạn trong 3 bước đơn giản!

Đừng là một phần của số liệu thống kê!

80 % các nhà hàng thất bại trong vòng 5 năm!

Các mối quan tâm hàng đầu của ngành công nghiệp nhà hàng

Nhà hàng của bạn có cần Zumumu?

NHÀ HÀNG NHÀ HÀNG

Thưởng thức bữa ăn không tiếp xúc độc quyền với Zumumu

KHÁM PHÁ
KHÁCH SẠN KHÁCH SẠN

Được thiết kế để phục vụ ngành khách sạn

KHÁM PHÁ
ZUMUMU

                                  đến để Giải cứu!

HỆ SINH THÁI
KHÁM PHÁ
Hệ sinh thái Zumumu

Gọi món trên điện thoại di động

Gọi món cho nhân viên phục vụ

Hệ Thống Hiển Thị Nhà Bếp (KDS)

Hệ thống điểm bán hàng (POS)

Trang web cho Lấy hàng & Giao hàng

Mạng máy in Zumumu

Bộ định vị Zumumu

Gọi món trên điện thoại di động

Gọi món cho nhân viên phục vụ

Hệ Thống Hiển Thị Nhà Bếp (KDS)

Hệ thống điểm bán hàng (POS)

Trang web cho Lấy hàng & Giao hàng

Mạng máy in Zumumu

Bộ định vị Zumumu